اخبار شهرداری / شناسه خبر: 1014 / تاریخ انتشار : 1402/08/25

نمایی از بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی پس از انجام آسفالت

نهضت آسفالت که از ماه های گذشته از سوی شهرداری اندیمشک آغاز شده همچنان ادامه دارد و مناطق مختلف شهری را شامل خواهد شد.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب