آگهی ها و مناقصات / شناسه خبر: 906 / تاریخ انتشار : 1399/03/26

🔷 *آگهی مزایده عمومی*

🔸 *شهرداری اندیمشک در نظر دارد آهن آلات فرسوده خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به شرکت یا اشخاص واجد شرایط با رعایت تشریفات قانونی واگذار نماید*

🔹 *جهت در یافت اطلاعات و توضیحات بیشتر برای شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری اندیمشک مراجعه نمایید*

اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب