اخبار کشوری / شناسه خبر: 788 / تاریخ انتشار : 1399/01/14
با وجود همه انتقادات بخشی از شهروندان، فاصله‌گذاری اجتماعی و قرنطینه خودخواسته را به خوبی رعایت کرده و می‌کنند. این واقعیت را روز سیزده بدر می‌شد به خوبی در همه شهر‌های ایران دید. عکسی که می‌بینید نمایی از حقیقت زندگی مردم در ایران امروز است. در کنار هم، اما با حفظ فاصله لازم.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب