اخبار شهرداری / شناسه خبر: 779 / تاریخ انتشار : 1398/12/27

با هر زباله کمر یک مرد خم می شود

هیچ وقت زباله را در خیابان نریزیم، ساعات قرار دادن زباله ها برای جمع آوری شبانه از سوی شهرداری را بدانیم و رعایت کنیم، اگر زباله ای در مسیر خود دیدیم که امکان حمل آن به نزدیک ترین سطل زباله برایمان وجود داشت دریغ نکنیم و یادمان باشد نظافت شهری یک وظیفه و تکلیف همگانی است.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب