اخبار شهرداری / شناسه خبر: 776 / تاریخ انتشار : 1398/12/24

شعر زیبای کرونایی محمدجواد پرچمی/ درخانه بمانید، در خانه بمانید

✍ امروز اگر دغدغه‌مند و نگرانید «در خانه بمانید» ...
✍ امروز اگر دغدغه‌مند و نگرانید «در خانه بمانید»
بر آتش بحران همگى گل بنشانید «در خانه بمانید»

پیشنیه تاریخى دیرینه دوران اى ملت ایران
گر مدعى دانش و فرهنگ جهانید «در خانه بمانید»

در رشت و قم و نصف‌جهان و رى و کرمان در مشهد و تهران
یا ساکن شیراز و اراک و همدانید «در خانه بمانید»

خدمت به اطبا و پرستار نکردید، نکردید در شهر نگردید
خیرى نرساندید اگر، شر نرسانید «در خانه بمانید»

خواهید که ایران بشود فاتح و پیروز در موسم نوروز
این‌قدر از این شهر به آن شهر نرانید «در خانه بمانید»

فرصت شده در خانه به هم عشق بورزید هر روز بخندید
وقت است غبار از دل و از خانه تکانید «در خانه بمانید»

یک‌وقت عزیز خودتان می‌رود از دست این واقعیت هست
من آنچه که شرط است نوشتم که بدانید «در خانه بمانید»

بر کاسب و مستأجر و خود رحم نمایید محبوب خدایید
این فرصت پیش‌آمده را قدر بدانید «در خانه بمانید»

آن چند سلبریتى معروف که هستند گویید برقصند
کمتر وسط غصه ما، دُر بفشانید «در خانه بمانید»

اى محتکران نان نخورید، از تب ویروس اى عده منحوس
بر گرده مردم همه‌تان، بار گرانید «در خانه بمانید»

اى ملت ما بدتر از این را گذراندید در بند نماندید
چون رود خروشان همگى در جریانید «در خانه بمانید»

این مملکت از روز ازل، مال حسین است بین‌الحرمین است
در خلوت خود بعد دعا، روضه بخوانید «در خانه بمانید»


 
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه