60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 762 / تاریخ انتشار : 1398/12/22

بهترین طریقه شستن دست ها برای دوری از آسیب کووید 19

کووید 19 خیلی سریع انتشار می یابد و این مهمترین ویژگی ویروسی است که حالا جهانی شده و زنگ خطر را در تمام کشورها به صدا در آورده است. دست ها اولین سنگری هستند که می توانند راه را بر کرونا سد کنند.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب