اخبار کشوری / شناسه خبر: 758 / تاریخ انتشار : 1398/12/21

پیشنهادات و نظرات خود را از طریق پیامک برای شهرداری اندیمشک ارسال کنید

سامانه پیامکی شهرداری، کوتاه ترین راه ارتباطی شهروندان با شهرداری محسوب می شود و در هر ساعت و دقیقه ای آمادگی دریافت پیشنهادات و نکته نظرات همشهریان را دارا می باشد.
شما می توانید با ارسال دیدگاه، نظر و پیشنهادات خود به شماره 3000130057 شهرداری اندیمشک را در اجام ماموریت های کاری خود یاری نمایید.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب