60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 750 / تاریخ انتشار : 1398/12/21

همه مردم قدردان تلاش پزشکان و پرستاران هستند

با شیوع کرونا کشور شاهد جانفشانی و مجاهدت قشری بود که گاهی حتی سپر بلا شدند تا جانی نجات یابد. امروز تمام ایران مدیون ممنون پزشکان و پرستارانند.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد وب