60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 729 / تاریخ انتشار : 1398/08/18

سامانه پیام کوتاه شهرداری اندیمشک مجددا فعال شد

سامانه پیام کوتاه شهرداری اندیمشک به شماره 3000130057 مجددا فعال شد.
شهروندان می توانند پیشنهاات، انتقادها و ایده های خود را با ارسال از طریق سامانه به مجموعه شهرداری انتقال دهند.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه