60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 721 / تاریخ انتشار : 1398/08/05

نهضت آسفالت، اقدام بزرگ شهرداری در سال 98

نهضت آسفالت اقدام بزرگی بود که از سوی شهرداری اندیمشک در این سال به انجام رسید و رضایت شهروند را بدنبال داشت.
در ای نهضت کوچه ها و خیابان هایی زیر سازی و آسفالت شد که بعضا بیش از دو دهه از سکونت شهروندان در آن کوچه و خیابان ها می گذشت
اگرچه نهضت آسفالت شهرداری اندیمشک همچنان ادامه دارذد ...


گزارش: جودکی
عکس: شیخ نژاد
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه