جمعه 31 خرداد 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

انديمشك الگوي توسعه

یک شنبه 10 مرداد 1389
دسته: متفرقه
کد خبر: 70

انديمشك الگوي توسعه

<p style= اين شهر با داشتن منابع سرشار اقتصادي و طبيعي جاذبه هاي گردشگري و توريستي ، معادن و وجود سه سد بزرگ ، دز ،كرخه و بالارود در اطراف آن مهم ترين لوازم توسعه و پيشرفت را در اختيار دارد .
 اقدامات بسيار خوبي براي توسعه اين شهر انجام شده است كه با مقايسه برخي از شاخص ها مي توان پي برد در برخي زمينه ها پيشرفتهايي صورت گرفته كه طي چند دهه گذشته نيز سابقه نداشته است . تحولاتي كه در زمينه عمران و آباداني انديمشك در حال انجام است حكايت از آن دارد كه مردم اين شهر خود را براي جهش به سوي توسعه ديارشان آماده كرده اند .
در هر گوشه ايي از شهر طرحهايي در زمينه هاي مختلف فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، اقتصادي و اجتماعي در حال انجام است كه بخش عمده ايي از آنها به بهره برداري رسيده و بخش ديگري مراحل نهايي كار را سپري مي كند . اين وضعيت دور نماي روشن براي مردم ، پروسه ايي است كه نقطه پاياني بر آن نيست .
 آنچه بيشتر براي نيازها و رفع مطالبات مردم تلاش شود حق مردم صبور و پر تلاش انديمشك است و البته نبايد از كنار تلاش هاي شبانه روزي فرزندان اين ديار كه در مسندهاي مختلف براي سربلندي مردم مي كوشند به راحتي گذشت .
 كه جا دارد در اينجا از زحمات بي دريغ و شبانه روزي حاج فريدون حسنوند نماينده فهيم و دلسوز انديمشك در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار صديق مهندس كرمي ، اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و ساير مسئولين محترم دستگاه اجرايي كمال تشكر و قدرداني را داشته باشيم .

">

اين شهر با داشتن منابع سرشار اقتصادي و طبيعي جاذبه هاي گردشگري و توريستي ، معادن و وجود سه سد بزرگ ، دز ،كرخه و بالارود در اطراف آن مهم ترين لوازم توسعه و پيشرفت را در اختيار دارد .
 اقدامات بسيار خوبي براي توسعه اين شهر انجام شده است كه با مقايسه برخي از شاخص ها مي توان پي برد در برخي زمينه ها پيشرفتهايي صورت گرفته كه طي چند دهه گذشته نيز سابقه نداشته است . تحولاتي كه در زمينه عمران و آباداني انديمشك در حال انجام است حكايت از آن دارد كه مردم اين شهر خود را براي جهش به سوي توسعه ديارشان آماده كرده اند .
در هر گوشه ايي از شهر طرحهايي در زمينه هاي مختلف فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، اقتصادي و اجتماعي در حال انجام است كه بخش عمده ايي از آنها به بهره برداري رسيده و بخش ديگري مراحل نهايي كار را سپري مي كند . اين وضعيت دور نماي روشن براي مردم ، پروسه ايي است كه نقطه پاياني بر آن نيست .
 آنچه بيشتر براي نيازها و رفع مطالبات مردم تلاش شود حق مردم صبور و پر تلاش انديمشك است و البته نبايد از كنار تلاش هاي شبانه روزي فرزندان اين ديار كه در مسندهاي مختلف براي سربلندي مردم مي كوشند به راحتي گذشت .
 كه جا دارد در اينجا از زحمات بي دريغ و شبانه روزي حاج فريدون حسنوند نماينده فهيم و دلسوز انديمشك در مجلس شوراي اسلامي ، فرماندار صديق مهندس كرمي ، اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر و ساير مسئولين محترم دستگاه اجرايي كمال تشكر و قدرداني را داشته باشيم .

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه