اخبار کشوری / شناسه خبر: 694 / تاریخ انتشار : 1398/08/03

گزارشی از دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار در بخش فراخوان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران تعداد گروه‌های شرکت کننده از 22 استان کشور در این دوره اعلام شد.

با پایان یافتن مهلت ارسال آثار در بخش فراخوان دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران تعداد گروه‌های شرکت کننده از 22 استان کشور در این دوره اعلام شد.

اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه