60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 693 / تاریخ انتشار : 1398/08/03

شهردار اندیمشک از تشکیل کارگروه فرهنگی شهرداری خبر داد

رضا شریفی فر شهردار اندیمشک در نشست شورای معاونین از تشکیل و ابلاغ دستور العمل کارگروه فرهنگی در شهرداری خبر داد.
بر اساس این تصمیم کلیه محورهای فرهنگی مرتبط با حوزه کاری شهرداری در شهر از سوی کارگروه به شکل علمی برنامه ریزی شده و به عنوان اولویت ای شهرداری الزام اجرایی خواهند داشت.
شهراداری اندیمشک در غالب برنامه های فرهنگی شهر نقش محوری داشته و بخش عمده ای از بار این بخش را به دوش می کشد.

گزارش از جودکی
عکس: شیخ نژاد
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه