جاذبه گردشگری / شناسه خبر: 687 / تاریخ انتشار : 1398/08/03

سد کرخه اندیمشک - نماد توانمندی بازوی ایرانی

این سد عظیم در جنوب شهرستان اندیمشک واقع شده است
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه