جاذبه گردشگری / شناسه خبر: 686 / تاریخ انتشار : 1398/08/03

دوکوه همیشه قهرمان اندیمشک

میعاد گاه بزرگ رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، دوکوهه همیشه قهرمان، پایتخت قلوب عاشق در ورودیشمالی اندیمشک واقع شده است.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه