60 ثانیه با شهرداری / شناسه خبر: 684 / تاریخ انتشار : 1398/08/02

لایروبی کانالهای سنتی منطقه زیباشهر توسط حوزه خدمات شهری

لایروبی کانالهای سنتی انتهای منطقه زیباشهر قبل از شروع بارندگی توسط حوزه خدمات شهری شهرداری اندیمشک به انجام رسید.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه