خانه / شناسه خبر: 676 / تاریخ انتشار : 1398/03/19

رنگ آمیزی بلوارهای سطح شهر توسط واحد زیباسازی

کار رنگ آمیزی بلوارهای شهری از سوی واحد زیباسازی شهری در حال انجام است.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه