اخبار شهرداری / شناسه خبر: 675 / تاریخ انتشار : 1398/03/19

تامین روشنایی تابلوهای اطلاع رسان شهری

به همت واحد تاسیسات شهرداری، تابلوهای اطلاع رسان شهری روشن شد.
اخرین اخبار
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه