یک شنبه 10 مرداد 1389
کد خبر: 66
تعداد بازدید: 14592

سد و نيروگاه دز

 اين مجموعه در 25 كيلومتري شمال شهر انديمشك و بر روي ارتفاعات سلسله كوه هاي زاگرس احداث گرديده است با احداث اين سد درياچه اي به طول 56 كيلومتر و با ظرفيت 3/3 ميليارد  متر مكعب به وجود آمده است اين سد كه از نوع بتني دو قومي مي باشد داراي 203 متر ارتفاع و طول تاج آن 212 متر مي باشد نيرو گاه دز با داشتن 8 واحد هر كدام به قدرت 65 مكاوات نفش مهمي را در توليد برق و تنظيم فركانس شبكه سراسري ايفاد مي كند .اخرین اخبار
اخبار کشوری
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه