یک شنبه 27 آبان 1397          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
 
     

ايستگاه راه آهن انديمشك

یک شنبه 10 مرداد 1389
دسته: متفرقه
کد خبر: 65

ايستگاه راه آهن انديمشك

<p>
	 كه از مهم ترين ايستگاه هاي راه آهن كشور مي باشد در قبل از انقلاب جنگ تحميلي و اينك دوران سازندگي نقش حياتي در بخش حمل و نقل ريلي از خود نشان داده است .</p>

 كه از مهم ترين ايستگاه هاي راه آهن كشور مي باشد در قبل از انقلاب جنگ تحميلي و اينك دوران سازندگي نقش حياتي در بخش حمل و نقل ريلي از خود نشان داده است .

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه