پنج شنبه 2 اسفند 1397          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

انديمشك در گذر تاريخ

یک شنبه 10 مرداد 1389
دسته: متفرقه
کد خبر: 61

انديمشك در گذر تاريخ

<p style=  شهر باستاني لور ( LOUR) را مي توان به عنوان پيشينه باستاني و تاريخي شهر كنون انديمشك به حساب آورد ، اصطخري جغرافي دان معروف معتقد است كه شهر باستاني لور در دو فرسنگي شهر ساساني اندامش قرار گرفته است ، ، گويا نام انديمشك برگرفته شده از نام شهر باستاني اندامش مي باشد كه در روز گار ساساني در شرق اين شهر واقع بود . انديمشك امروزي به طور دقيق در دامنه زاگرس واقع است كه از دو بخش كوهستاني و دشت تشكيل شده است و با قرار گرفتن در ميان رودهاي معروف دز و كرخه از ديرباز داراي شاخصه تمدني در شمال دشت سوزيانا ( خوزستان ) بوده است .
 اين شهر كه در عصر قاجار صالح آباد و در عصر پهلوي انديمشك ناميده شده است آثاري از دوره هاي مربوط به ماقبل تاريخ ، اصل تاريخي و دوره اسلامي در آن وجود دارد و همچنين داراي توان گردشگري فوق العاده اي شامل چشم اندازه هاي طبيعي و اماكن مذهبي مي باشد .

">

 شهر باستاني لور ( LOUR) را مي توان به عنوان پيشينه باستاني و تاريخي شهر كنون انديمشك به حساب آورد ، اصطخري جغرافي دان معروف معتقد است كه شهر باستاني لور در دو فرسنگي شهر ساساني اندامش قرار گرفته است ، ، گويا نام انديمشك برگرفته شده از نام شهر باستاني اندامش مي باشد كه در روز گار ساساني در شرق اين شهر واقع بود . انديمشك امروزي به طور دقيق در دامنه زاگرس واقع است كه از دو بخش كوهستاني و دشت تشكيل شده است و با قرار گرفتن در ميان رودهاي معروف دز و كرخه از ديرباز داراي شاخصه تمدني در شمال دشت سوزيانا ( خوزستان ) بوده است .
 اين شهر كه در عصر قاجار صالح آباد و در عصر پهلوي انديمشك ناميده شده است آثاري از دوره هاي مربوط به ماقبل تاريخ ، اصل تاريخي و دوره اسلامي در آن وجود دارد و همچنين داراي توان گردشگري فوق العاده اي شامل چشم اندازه هاي طبيعي و اماكن مذهبي مي باشد .

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه