سه شنبه 4 تیر 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

گوشه ای از خدمات عمرانی شهرداری اندیمشک

جمعه 07 دی 1397
دسته: اخبار شهرداری
کد خبر: 598

گوشه ای از خدمات عمرانی شهرداری اندیمشک

شهرداری اندیمشک روزانه اقدامات عمرانی و خدماتی عدیده ای را در شهر ارائه می دهد.( تسطیح و تعریض خیابان ورودی، همچنین مجاور کوی امیر)

شهرداری اندیمشک روزانه اقدامات عمرانی و خدماتی عدیده ای را در شهر ارائه می دهد.( تسطیح و تعریض خیابان ورودی، همچنین مجاور کوی امیر)

گزارش از جودکی

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه