پنج شنبه 27 تیر 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
     
   
جمعه 07 دی 1397
تعداد بازدید: 79

گوشه ای از خدمات عمرانی شهرداری اندیمشک

شهرداری اندیمشک روزانه اقدامات عمرانی و خدماتی عدیده ای را در شهر ارائه می دهد.( تسطیح و تعریض خیابان ورودی، همچنین مجاور کوی امیر)

گزارش از جودکیطراحی و پیاده سازی: راد رایانه