سه شنبه 3 اردیبهشت 1398          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

برای همیشه تاریخ، شعار ما مرگ بر آمریکا و اسراییل

دوشنبه 02 مهر 1397
دسته: اخبار شهرداری
کد خبر: 572

برای همیشه تاریخ، شعار ما مرگ بر آمریکا و اسراییل

به کدامین گناه گوشه گوشه دنیا را به خاک و خون می کشید. مگر جز این است که هرچه آشوب و خونریزیست، دست امریکا و اسراییل بدان آلوده است

به کدامین گناه گوشه گوشه دنیا را به خاک و خون می کشید. مگر جز این است که هرچه آشوب و خونریزیست، دست امریکا و اسراییل بدان آلوده است

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه