شنبه 28 مهر 1397          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
 
   
 

آگهی مزایده یک مرحله ای عمومی

واگذاری تفکیک و جمع آوری پسماندهای خشک محدوده شهر اندیمشک

موضوع : تفکیک، جمع آوری و انتقال پسماندهای خشک از مبدا به خارج از محدوده شهر قیمت پیشنهادی از قرار هر ماه به ریال: 000/000/250
* محل و مهلت دریافت اسناد مزایده و قبول پیشنهادات متقاضیان از روز یکشنبه 26 آذرماه 96 لغایت روز 24 دی ماه 96 با مراجعه به واحد امور
قراردادهای شهرداری می باشد.
* بازگشایی و خواندن پاکتهای پیشنهادی روز دوشنبه مورخ 25 دی ماه راس ساعت 13 ظهر در شهرداری مرکزی می باشد.
                                                                                                                                                                  واحد امور قراردادها


ارسال به دوستاننام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
نام گیرنده:
ایمیل گیرنده:


 
mail print pdf doc
0
rate rate
0

تاریخ: شنبه 25 آذر 1396     بازدید ها: 1080     دسته: اخبار شهرداری     

 
 

شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 

 سایتهای مرتبط

  دفتر مقام معظم رهبری
  ریاست جمهوری اسلامی ایران
  ایران
  مجلس شورای اسلامی
  استانداری خوزستان
  وزرات کشور


  اوقات شرعی
  عضویت در سایت
 
  نشانی : اندیمشک - میدان                                            تلفن :      0510 4264 061          فاکس :                     
طراحی و پیاده سازی: راد رایانه