یک شنبه 27 آبان 1397          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
 
     

شهردار اندیمشک در صف نمازگزاران جمعه/فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل در اندیمشک

شنبه 18 آذر 1396
دسته: اخبار شهرداری
کد خبر: 557

شهردار اندیمشک در صف نمازگزاران جمعه/فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل در اندیمشک

نمازگزاران جمعه اندیمشک در این هفته فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند و خشم و انزجار خود را همچون همیشه نسبت به سیاست های استکباری و اسلام ستیزانه این دو دولت و رژیم غارتگر نشان دادند.

نمازگزاران جمعه اندیمشک در این هفته فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل سر دادند و خشم و انزجار خود را همچون همیشه نسبت به سیاست های استکباری و اسلام ستیزانه این دو دولت و رژیم غارتگر نشان دادند.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه