دوشنبه 29 بهمن 1397          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

عوارض شهرداری اندیمشک مشمول تخفیف شد

یک شنبه 12 آذر 1396
دسته: اخبار شهرداری
کد خبر: 550

عوارض شهرداری اندیمشک مشمول تخفیف شد

با نامه شهردار و تایید شورای اسلامی شهر 25 درصد تخفیف عوارض به مدت یک ماه برای شهروندان لحاظ گردید. تخفیف عوارض برای ماه های بعد از این(دو ماه)، به ترتیب 20 و 15 درصد خواهد بود.

با نامه شهردار و تایید شورای اسلامی شهر 25 درصد تخفیف عوارض به مدت یک ماه برای شهروندان لحاظ گردید. تخفیف عوارض برای ماه های بعد از این(دو ماه)، به ترتیب 20 و 15 درصد خواهد بود.

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه