یک شنبه 30 دی 1397          وب سایت رسمی شهرداری اندیمشک  
 
    شهرداری اندیمشک
Andimeshk Municipality
 
   

مديريت جامع شهرداري هاي استان

شنبه 10 خرداد 1393
دسته: اخبار شهرداری
کد خبر: 309

مديريت جامع شهرداري هاي استان

<p>
	 </p>
<p dir=  

شهردار انديمشك  براي عضويت در كميته هاي استاني مديريت جامع شهري انتخاب شد / به گزارش روابط عمومي مدير كل امورشهري و شوراها استانداري خوزستان بنا به اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در حكمي آقاي محمد شريفي مقدم شهرداري اين شهر را با حفظ سمت به عنوان عضو كميته مالي و اقتصادي مديريت جامع شهرداري هاي استان خوزستان منصوب كرد / گفتني است اين كميته هفت عضو دارد و شهرداران شهرهاي اهواز لالي خرمشهر و سه عضو از شوراي اسلامي شهرهاي ملاثاني حميديه و هنديجان ديگر اعضاي آن مي باشند.

 

">

 

 

شهردار انديمشك  براي عضويت در كميته هاي استاني مديريت جامع شهري انتخاب شد / به گزارش روابط عمومي مدير كل امورشهري و شوراها استانداري خوزستان بنا به اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در حكمي آقاي محمد شريفي مقدم شهرداري اين شهر را با حفظ سمت به عنوان عضو كميته مالي و اقتصادي مديريت جامع شهرداري هاي استان خوزستان منصوب كرد / گفتني است اين كميته هفت عضو دارد و شهرداران شهرهاي اهواز لالي خرمشهر و سه عضو از شوراي اسلامي شهرهاي ملاثاني حميديه و هنديجان ديگر اعضاي آن مي باشند.

 

 

 

شهردار انديمشك  براي عضويت در كميته هاي استاني مديريت جامع شهري انتخاب شد / به گزارش روابط عمومي مدير كل امورشهري و شوراها استانداري خوزستان بنا به اعلام سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور در حكمي آقاي محمد شريفي مقدم شهرداري اين شهر را با حفظ سمت به عنوان عضو كميته مالي و اقتصادي مديريت جامع شهرداري هاي استان خوزستان منصوب كرد / گفتني است اين كميته هفت عضو دارد و شهرداران شهرهاي اهواز لالي خرمشهر و سه عضو از شوراي اسلامي شهرهاي ملاثاني حميديه و هنديجان ديگر اعضاي آن مي باشند.

 

طراحی و پیاده سازی: راد رایانه